Missie

De missie van Transfer Plus:

Transfer Plus begeleidt werkzoekenden actief en effectief naar een passende en duurzame werkkring.

Transfer Plus staat voor de volgende waarden, die wij consequent hanteren bij alles wat wij doen:

Integriteit. In alles wat we doen, staat integriteit altijd boven alles
Respect. Wij hebben respect voor elk individu
Samenwerken. Dit is de sleutel tot ons succes. Wij leren van elkaar en delen onze ervaringen
Professionaliteit. Wij streven voortdurend naar innovatie, creativiteit en efficiency