Transfer Plus' unieke methode

Transfer Plus heeft een unieke methode ontwikkeld die zijn kracht bewezen heeft in de werving & selectie. Deze methode bestaat uit een persoonsanalyse die als basis dient voor de persoonlijke begeleiding.

Persoonsanalyse
Met behulp van de CP Test ( De Carrière Potentie Test®) wordt de persoonlijkheid in relatie tot een werkkring in beeld gebracht. De resultaten van deze test worden één op één besproken en strikt vertrouwelijk behandeld.

Persoonlijke begeleiding
De persoonlijke begeleiding bestaat uit de volgende fases

Persoonsoriëntatie. Deze fase gaat dieper in op de vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten
Functieoriëntatie. Hier worden functiegebieden, functies en werkomgevingen bepaald die het best bij de kandidaat passen
Marktanalyse. Deze analyse richt zich op de arbeidsmarkt en de verschillende manieren om deze markt te benaderen
Solliciteren. Het schrijven van een sollicitatiebrief, opstellen van een curriculum vitae en het sollicitatiegesprek

De kandidaat ontvangt een werkboek reïntegratie waarin alle fases zijn onderverdeeld in heldere modules. Met behulp van dit werkboek en begeleiding van Transfer Plus kan de kandidaat zich succesvol richten op de arbeidsmarkt.