IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst)

Wie een WW-uitkering ontvangt is sinds 1 januari 2004 zelf verantwoordelijk voor reïntegratie in de arbeidsmarkt. Volgens de regeling IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst) bepaalt u zelf de keuze voor een reïntegratiebureau. In samenwerking met dit bureau verbeteren uw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Wie komen in aanmerking voor IRO?
De IRO-regeling is van toepassing op personen die:

recht hebben op een WW-uitkering
geen vast dienstverband hebben
door het CWI niet (langer) ingedeeld zijn als fase 1 werkzoekende
bereid zijn om via IRO te reïntegreren
na aanmelding toestemming krijgen van het UWV, waarna men binnen 25 werkdagen een   trajectplan moet indienen

Wat nu?

Kies zelf een reïntegratiebedrijf uit voor de begeleiding en stel samen een trajectplan op. Dien daarna dit plan in bij het UWV. Zodra het UWV akkoord is met het trajectplan, start het reïntegratiebureau samen met u het traject dat snel naar een baan leidt.

Waarom kiezen voor Transfer Plus?

Transfer Plus is als sterk regionaal georiënteerd bedrijf goed bekend in de regio Breda. Dit gespecialiseerde IRO-en reïntegratiebedrijf heeft de kennis en expertise van de regionale arbeidsmarkt. Door de individuele benadering staat Transfer Plus garant voor individuele begeleiding en hoogwaardige advisering. Transfer Plus werkt volgens een beproefde werkwijze waarvan de slagkracht ruimschoots is bewezen. Werkgevers bevestigen dit onderscheidende vermogen van Transfer Plus.

Wat biedt Transfer Plus?

De kennismaking met Transfer Plus begint met een oriënterend gesprek. Tijdens dit eerste gesprek worden de achtergrond, de ideeën over reïntegratie en de concrete inbreng van Transfer Plus besproken. Zodra de kandidaat voor deze aanpak kiest, stellen beide partijen zo spoedig mogelijk een trajectplan op.

Transfer Plus ziet er op toe dat het plan voldoet aan de eisen van het UWV. Na acceptatie van het trajectplan volgt een Carrière Potentie test. Dit onderzoek geeft een beeld van de persoonlijkheid van de kandidaat in relatie tot een mogelijke werkkring. De resultaten zijn strikt vertrouwelijk en komen per definitie niet in de openbaarheid. De uitslag is een belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding van verdere reïntegratieactiviteiten.

De persoonlijke begeleiding kent verder de volgende fases:

Persoonsoriëntatie
Functieoriëntatie
Marktanalyse
Solliciteren

De doelstelling van Transfer Plus is snel een passende werkomgeving te vinden met een functie die aansluit op het profiel van de kandidaat.

Voldoet Transfer Plus aan de eisen van het UWV?

Transfer Plus voldoet in alle opzichten aan de eisen van het UWV en is als reïntegratiebedrijf gemachtigd om de IRO-regeling te begeleiden.

Wat zijn de kosten?

Het UWV vergoedt alle kosten die verband houden met de uitvoering van de IRO-regeling.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Transfer Plus voor een vrijblijvende afspraak.
Tel. 076 - 560 30 78